ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกใหญ่ บ้านเชียงงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)

Share on Line
Share on Pinterest