ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเชียงงาม บ้านวังยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

Share on Line
Share on Pinterest