ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการซ้อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกใหญ่ บ้านเชียงงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest