ประชุมหาแนวทางแก้ไขน้ำป่าไหลหลากจากดงระแนงสู่พื้นที่บัวบาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมหาแนวทางแก้ไขน้ำป่าไหลหลากจากดงระแนงสู่พื้นที่บัวบาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าเป็นประธานประชุมหาแนวทางแก้ไขน้ำป่าไหลหลากจากดงระแนงสู่พื้นที่บัวบาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอีสานเขียว เทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on Line
Share on Pinterest