วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2564 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัวบานท่านอัจฉรา ยนต์ชัย พร้อมด้วยคณะท่านผู้บริหารลงพื้นที่พบปะ ประชาคมหมู่บ้านพี่น้องประชาชน บ้านเว่อ บ้านร่มเย็น บ้านแดง ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest