พิธีเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนเทศบาลตำบลบัวบาน

พิธีเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนเทศบาลตำบลบัวบาน

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ในเวลา 09:30 เทศบาลตำบลบัวบานได้ ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนเทศบาลตำบลบัวบาน โดย นายสันติ  จัตุพันธุ์ นายอำเภอยางตลาด เป้นประะานในพิธี

Share on Line
Share on Pinterest