วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0014 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงบัวบาน โดยวิธีคัดเลือก
19 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงบัวบาน
19 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงบัวบาน โดยวิธีคัดเลือก
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 10
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 23
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูม หมู่ที่ 19
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงงาม หมู่ที่ 6
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกคำ หมู่ที่ 18
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ที่ 3
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำขันอาสา หมู่ที่ 12
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปา บ้านคำขันอาสา หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเว่อ หมู่ที่ 2
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 15
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 15
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตูม หมู่ที่ 19 หนองขี้เหน โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลบัวบาน จำนวนลูกรัง 1,156 ลบ.ม.กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลบัวบาน จำนวนลูกรัง 1,156 ลบ.ม.กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest